Zarząd Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego „Żwirek” w Międzyrzecu Podlaskim informuje wszystkich członków, iż w dniu 11 lutego 2018 roku o godzinie 14.00 ( pierwszy termin, drugi termin godzina 14.30) w Stanicy Wędkarskiej przy ulicy Zahajkowskiej 44E w Międzyrzecu Podlaskim odbędzie się Walne sprawozdawczo – wyborcze zebranie Członków Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego „Żwirek”.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.
 5. Odczytanie sprawozdań z działalności za rok 2017.
 6. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej.
 7. Odczytanie protokołu Sądu Koleżeńskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu.
 9. Wybór nowego zarządu i organów stowarzyszenia.
 10. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy i preliminarza budżetowego.
 11. Wnioski.
 12. Dyskusja.
 13. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 14. Zamknięcie zebrania.
Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.