Modernizacja Stanicy, obejmująca m.in. wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji sanitarnej i elektrycznej, wykonaniu posadzek wraz z nowymi warstwami izolacyjnymi, wykonaniu powłok malarskich, wykonaniu okładzin ścian z płytek ceramicznych, zakup pomostów pływających do cumowania łodzi o łącznej długości 24m i 10 łodzi turystyczno-wędkarskich na te działania Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek” pozyskało przeszło 162 000,00 zł unijnego wsparcia. Umowę na realizację projektu
pn. „Przebudowa Stanicy Turystycznej w Międzyrzecu Podlaskim” podpisaliśmy 5 stycznia 2018r. Celem operacji, jest przebudowa stanicy turystycznej, wprowadzenie nowych produktów turystycznych, kreowanie obszaru międzyrzeckiego jako atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku. Pomoc na realizację ww. działań została udzielona w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu przebudowę stanicy turystycznej, wprowadzenie nowych produktów turystycznych, kreowanie obszaru międzyrzeckiego jako atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zakończyliśmy realizację projektu Przebudowa Stanicy Turystycznej w Międzyrzecu Podlaskim

Modernizacja Stanicy, obejmowała m.in. wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji sanitarnej i elektrycznej, wykonanie posadzek wraz z nowymi warstwami izolacyjnymi, wykonanie powłok malarskich, wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych, przebudowę kominka. W ramach realizacji projektu wyposażyliśmy teren w pomosty pływające do cumowania i zakupiliśmy 10 łodzi wiosłowo-motorowych. Projekt pn. Przebudowa Stanicy Turystycznej w Międzyrzecu Podlaskim złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania (BLGD) został w 100% sfinansowany ze środków zewnętrznych w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki temu wsparciu mogliśmy zrealizować cel projektu, którym była przebudowa stanicy turystycznej, wprowadzenie nowych produktów turystycznych, kreowanie obszaru międzyrzeckiego jako atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu przebudowę stanicy turystycznej, wprowadzenie nowych produktów turystycznych, kreowanie obszaru międzyrzeckiego jako atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stanica przed i trakcie realizacji:

Stanica po:

Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.