Obowiązek informacyjny w zakresie monitoringu wizyjnego zgodnie z RODO.
Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Międzyrzeckim Towarzystwie Wędkarskim „Żwirek”
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek”, z siedzibą: 21-560 Międzyrzec Podlaski,ul. Zahajkowska 44E, e-mail:kontakt@mtw-zwirek.pl, tel. 693 380 070,
  2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie siedziby  MTW „Żwirek” (wejścia / wyjścia / sala ) oraz akwenu wodnego „Międzyrzeckie Jeziorka”. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Administrator nie przekazuje Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca.
  6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, ograniczenia przetwarzania, jak również masz prawo do wniesienia sprzeciwu.
  7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.