24 Godzinny Maraton Wędkarski Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego „Żwirek” w Międzyrzecu Podlaskim.

Międzyrzec Podlaski 29 – 30.06.2024r

Informacje ogólne:

 1. ORGANIZATORZY:
  • Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek” w Międzyrzecu Podlaskim
 2. PATRONAT:
  • Starosta Powiatu bialskiego
  • Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski

 1. CEL ZAWODÓW:
  Promocja zbiorników wodnych „Międzyrzeckie Jeziorka” oraz miasta Międzyrzec Podlaski, rywalizacja sportowa, aktywny wypoczynek, integracja wędkarska.
 2. MIEJSCE I TERMIN:
  Zbiornik wodny „Międzyrzeckie Jeziorka” przy ul. Zahajkowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, termin 29-30.06.2024r.
 3. UCZESTNICTWO W ZAWODACH, KOSZT:
  Zawody otwarte, dowolnie dobrane 3- osobowe drużyny. Obowiązuje wpisowe w wysokości 300,00 zł od zawodnika ( w tym wyżywienie ) 900,00 zł drużyna. Koszt wyżywienia osoby towarzyszącej 70.00 zł.Płatne na konto MTW „Żwirek”: Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta 94 8039 0006 0000 0008 8965 0001 z dopiskiem „MARATON WĘDKARSKI + NAZWA DRUŻYNY”.
 4. METODY POŁOWU:
  Jeden wędkarz może łowić dwiema wędkami z brzegu. Wprowadza się limit użytej zanęty do ilości 15 l (litrów) na osobę. Limit dotyczy całości przygotowanej zanęty, w tym: zanęta, glina, żwir, itp. Limit nie dotyczy przynęt żywych. Obowiązuje zakaz spinningowania oraz używania jako przynęty żywej lub martwej rybki lub ich części.
 5. CHARAKTERYSTYKA ŁOWISKA:
  Wyrobisko pożwirowe o pow. 44,6 ha, urozmaicona linia brzegowa, głębokość max. do 15 m. Rybostan: płoć, ukleja, leszcz, karp, jaź, wzdręga, lin, amur, karaś, okoń, pstrąg tęczowy, szczupak, sandacz, sum, jesiotr, boleń.
 6. KLASYFIKACJA: Drużynowa – łączna waga złowionych ryb przez drużynę. Indywidualna – największa złowiona ryba .
 7. NAGRODY I UPOMINKI:
  Drużynowo – za pierwsze trzy miejsca puchary oraz za sześć pierwszych miejsc równorzędne nagrody rzeczowe dla całej drużyny. Indywidualnie – największa ryba, za pierwsze trzy miejsca puchary oraz za sześć miejsc nagrody rzeczowe. W obu klasyfikacjach dyplomy do szóstego miejsca. Upominki dla najmłodszego i najstarszego zawodnika oraz dla najwyżej sklasyfikowanej kobiety.
 8. ZASADY WĘDKOWANIA, SĘDZIOWANIE, WARUNKI TECHNICZNE:
  Drużyna losuje stanowisko – ok. 20-30 m linii brzegowej. Przewidziane jest kontrolne (obowiązkowe) ważenie ryb, które zabezpiecza organizator. Konieczne jest posiadanie 2 siatek / zawodnika do przechowywania ryb w stanie żywym, o długości min 4m. W czasie zawodów dostarczone będą posiłki i napoje na stanowisko. Każdy zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania zawodów, oraz za zachowanie osób towarzyszących. Osoby towarzyszące przebywają na stanowiskach tylko i wyłącznie za zgodą zawodników. Każda drużyna zobowiązana jest do uprzątnięcia zajmowanego stanowiska po zakończonych zawodach. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają ustalenia podjęte na odprawie w dniu zawodów. Nie dopuszcza się używania do nęcenia łodzi zdalnie sterowanych.
 9. ZASADY ZGŁASZANIA I POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA:
  wg komunikatu z dnia 08.02.2024 r.
 10. Złowione ryby zabezpiecza organizator.
 11. Zawodników w trakcie trwania zawodów nie obowiązują opłaty za wędkowanie.
 12. Start w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację na stronie internetowej i/lub serwisach społecznościowych danych osobowych zawodnika oraz jego wizerunku.

Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania pod nr telefonów:

 • 662 671 726
 • 602 414 242
 • 660 481 431

Program zawodów:

 29.06.2024r.

 • 07.00 – 09.00 – śniadanie,
 • 07.00 – 09.00 – zapisy drużyn,
 • 09.00 – 09.30 – otwarcie zawodów, losowanie stanowisk,
 • 09.30 – 12.00 – dojście do stanowisk, przygotowanie do zawodów,
 • 12.00 – Rozpoczęcie wędkowania,
 • 18.00 – 20.00 – kontrolne ważenie ryb, obiadokolacja

 30.06.2024r.

 • 12.00Zakończenie wędkowania,
 • 12.00 – 13.30 – ważenie ryb na stanowiskach,
 • 13.30 – 15.00 – obliczanie wyników, obiad,
 • 15.00 – 15.30 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH.

 

Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.