Zapraszamy członków Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego „Żwirek” na spinningowe zawody wędkarskie, które odbędą się 07 listopada 2021 roku.

Program zawodów:

  • 06.00-06.30 zapisy zawodników
  • 07.00-11.00 zawody
  • 11.00 – ogłoszenie wyników

Uwagi organizacyjne:

  1. Zbiórka zawodników przy Stanicy Wędkarskiej, ul. Zahajkowska 44E,
  2. Zawodników obowiązuje kamizelka ratunkowa,
  3. Z zawodów wyłącza się zbiorniki, tzw. Kartoflankę i Wodnik,
  4. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania regulaminowej siatki do przechowywania ryb w stanie żywym, ryba martwa przyniesiona do ważenia nie jest klasyfikowana.
  5. Dopuszcza się używania echosond oraz silników elektrycznych,
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne poniesione w trakcie trwania zawodów.
  7. Start w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację na stronie internetowej i/lub serwisach społecznościowych danych osobowych zawodnika oraz jego wizerunku.
Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.