Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek” ogłasza konkurs skierowany do najmłodszych adeptów wędkarstwa, pt. „Moja przygoda z wędką”.

Konkurs składa się z dwóch kategorii tematyczno wiekowych:

  • plastyczny – dla dzieci w wieku do lat 10, technika i rozmiar pracy dowolne
  • literacki (opisowy), możliwość dołączenia zdjęć – dla dzieci i młodzieży w wieku 11-15 lat.

Termin nadsyłania prac do 30 lipca 2020r.

Prace w zaklejonej i oznaczonej kopercie należy dostarczyć do Sklepu Zoologiczno – Wędkarskiego „KAKADU”, Międzyrzec Podlaski, ul. Jana Nassuta 16. Koperta powinna zawierać również imię i nazwisko autora pracy, imię, nazwisko i nr kontaktowy rodzica lub opiekuna prawnego dziecka oraz zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej). Komisja konkursowa z nadesłanych prac wybierze najlepsze z każdej kategorii i uhonoruje atrakcyjnymi nagrodami. Wybrane prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej MTW oraz Stanicy wędkarskiej.

Treść zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, moich i mojego dziecka (tutaj imię i nazwisko dziecka) przez Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek” w Międzyrzecu Podlaskim w związku z przeprowadzanym konkursem.

* Z konkursu wyłączone są dzieci członków Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego „Żwirek” zasiadających w komisji konkursowej.
Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.