W dniu 20 listopada 2021 r. akwen wodny „Międzyrzeckie Jeziorka” został uprzątnięty przez członków Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego „Żwirek”. Bardzo dziękujemy za pomoc wędkarzom przyjezdnym jak i osobom, które spontanicznie przyłączyły się do akcji. Apelujemy do wszystkich osób, które korzystają z akwenu, również wędkarzy, o zachowanie czystości.

 

Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.