Zapisy na Maraton rozpoczynamy w tym roku w dniu 24.02.2024 r. 

Podobnie jak w roku poprzednim, zapisy tylko i wyłącznie wiadomością sms, zawierającą imię i nazwisko kapitana drużyny oraz jej nazwę. Wiadomość prosimy wysyłać na nr telefonu: 693 380 070. O zapisie decyduje kolejność spływania wiadomości. Wiadomości SMS przesłane przed terminem będą ignorowane, drużyna nie zostanie zapisana. Lista startowa zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mtw-zwirek.pl. Przewidziana liczba drużyn to 40. Organizator zastrzega sobie prawo startu max 3 drużyn reprezentujących MTW „Żwirek”. Zgodnie z zapowiedzią podczas ostatniej edycji, ze zgłoszenia zwolnione są drużyny, które zajęły 3 pierwsze miejsca. Z ich strony prosimy tylko o potwierdzenie chęci uczestnictwa.

WAŻNA INFORMACJA

Zmianie ulega sposób wyżywienia osób startujących. Organizator zapewnia śniadanie w formie stołu szwedzkiego na rozpoczęcie zawodów oraz obiad na ich zakończenie. W trakcie zawodów posiłki nie będą dostarczane na stanowiska. Wyżywienie podczas trwania zawodów we własnym zakresie.

Koszt uczestnictwa w tegorocznym maratonie to 300,00 zł / osobę ( 900/drużyna ). Koszt wyżywienia dodatkowej osoby towarzyszącej w zakresie jak wyżej podano to 70,00 zł. Płatne na konto MTW „Żwirek”: Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta 94 8039 0006 0000 0008 8965 0001 z dopiskiem „MARATON WĘDKARSKI + NAZWA DRUŻYNY”. Termin wpłat: 15.03.2024 r. W dniu zawodów wpłaty nie będą przyjmowane. Brak wpłaty w ww. terminie traktowany jest jako rezygnacja ze startu w zawodach.

Zapisanie się jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację na stronie internetowej i/lub serwisach społecznościowych danych osobowych zawodnika.

Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.