Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa Stanicy Turystycznej w Międzyrzecu Podlaskim”.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.