Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek” rozpoczyna realizację projektu finansowanego z programu grantowego Fundacji Banku Zachodniego BZ WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”, pod nazwą „Zachowanie różnorodności środowiska wodnego poprzez zakup wyposażenia do walki z kłusownictwem dla służb kontrolnych Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego ŻWIREK”

znak_BZWBK_SANTANDER_fundacja_rgb

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności ochrony zbiornika Międzyrzeckie Jeziorka – jednego z największych zbiorników w okolicy, który narażony jest na kłusownictwo. Poprawa wyposażenia służb kontrolnych wpłynie znacząco na skuteczność działań skierowanych przeciw temu procederowi. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie ułatwiające monitorowanie i nadzór nad zbiornikiem, w tym: nową łódź, kamizelki, szperacze, krótkofalówki, noktowizor i wysokiej jakości lornetki. W kontrole i monitoring akwenu zaangażowana będzie również Straż Miejska i Policja. Podczas kontroli prowadzona również będzie kampania informacyjna poruszająca aspekty związane z koniecznością ochrony środowiska jako naszego wspólnego dobra i dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, a także uwrażliwiająca korzystających z akwenu „Międzyrzeckie Jeziorka” na konieczność utrzymywania czystości, a także na zagrożenia jakie niesie ze sobą nielegalny proceder kłusownictwa. Celem kampanii jest włączenie wszystkich użytkowników międzyrzeckiego akwenu we współdziałanie w walce z „patologią na wodzie”.

plakat_bzwbk

 

Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.