Rok 2015 był dla Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego ” Żwirek” pierwszym, pełnym rokiem działalności. Chcemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim za zaufanie jakim nas obdarzyliście.  Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży pozwoleń na amatorski połów ryb na akwenie wodnym „Międzyrzeckie Jeziorka” w całości przeznaczone były na zarybienie. W mijającym, 2015 roku zarybiliśmy w ogólnej ilości 3 563 kg ryb, gatunków takich jak: karp, lin, karaś pospolity, karaś srebrzysty, sandacz, okoń, szczupak, pstrąg tęczowy. Poszczególne gatunki i ich ilość przedstawiały się następująco:

  • karp – 200 kg
  • lin – 690 kg
  • karaś srebrzysty – 750 kg
  • karaś pospolity – 200 kg
  • sandacz – 388 kg
  • okoń – 300 kg
  • szczupak – 635 kg
  • pstrąg tęczowy – 400 kg

 

Zarybienie karpiem i linem: ( więcej )

Zarybienie linem, okoniem i szczupakiem: ( więcej )

Zarybienie linem: ( więcej )

Zarybienie karasiem srebrzystym: ( więcej )

Zarybienie sandaczem: ( więcej )

Zarybienie okoniem: ( więcej )

Zarybienie karasiem srebrzystym i okoniem: ( więcej )

Zarybienie karasiem pospolitym: ( więcej )

Zarybienie szczupakiem: ( więcej )

Zarybienie sandaczem: ( więcej )

Zarybienie szczupakiem: ( więcej )

Zarybienie sandaczem: ( więcej )

Zarybienie pstrągiem tęczowym: ( więcej )

Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.