24 Godzinny Maraton Wędkarski Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego „Żwirek” w Międzyrzecu Podlaskim.

Międzyrzec Podlaski 29 – 30.07.2017r

Informacje ogólne:

 1. ORGANIZATORZY:
  • Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek” w Międzyrzecu Podlaskim,
 2. PATRONAT:
  1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  2. Marszałek Województwa Lubelskiego,
  3. Starosta Powiatu bialskiego,
  4. Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski,
  5. Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski
 3. CEL ZAWODÓW:
  Promocja zbiorników wodnych „Międzyrzeckie Jeziorka” oraz miasta Międzyrzec Podlaski, rywalizacja sportowa, aktywny wypoczynek, integracja wędkarska.
 4. MIEJSCE I TERMIN:
  Zbiornik wodny „Międzyrzeckie Jeziorka” przy ul. Zahajkowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, termin 29 – 30.07.2017r. Dojazd do miejsca zawodów będzie oznakowany. GPS: ; 51°57″55.51″N , 22°47″46.38″E kierunek Parczew droga nr. 813
 5. UCZESTNICTWO W ZAWODACH, KOSZT:
  Zawody otwarte, dowolnie dobrane 3- osobowe drużyny. Obowiązuje wpisowe w wysokości 150,00 zł od zawodnika ( w tym wyżywienie ) 450,00 zł drużyna. Koszt wyżywienia osoby towarzyszącej 70.00 zł. Płatne na konto MTW „Żwirek”: Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta 94 80390006 0000 0008 8965 0001 z dopiskiem „MARATON WĘDKARSKI + NAZWA DRUŻYNY”. W dniu zawodów wpłaty nie będą przyjmowane.
 6. METODY POŁOWU:
  Dowolne, jeden wędkarz może łowić na dowolne dwie wędki z brzegu, można łowić na żywca i martwą rybkę. Dopuszcza się łowienie uklei. Obowiązuje zakaz spinningowania.
 7. CHARAKTERYSTYKA ŁOWISKA:
  Wyrobisko pożwirowe o pow. 44,6 ha, urozmaicona linia brzegowa, głębokość max. do 15 m. Rybostan: płoć, ukleja, leszcz, karp, jaź, wzdręga, lin, amur, karaś, okoń, pstrąg tęczowy, szczupak, sandacz, sum.
 8. KLASYFIKACJA: Drużynowa – łączna waga złowionych ryb przez drużynę. Indywidualna – największa złowiona ryba .
 9. NAGRODY I UPOMINKI:
  Drużynowo – za pierwsze trzy miejsca puchary oraz za sześć pierwszych miejsc równorzędne nagrody rzeczowe dla całej drużyny. Indywidualnie – największa ryba, za pierwsze trzy miejsca puchary oraz za sześć miejsc nagrody rzeczowe. Puchar Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego „Żwirek” za największą rybę drapieżną. W obu klasyfikacjach dyplomy do szóstego miejsca. Upominki dla najmłodszego i najstarszego zawodnika oraz dla najwyżej sklasyfikowanej kobiety. Każdy uczestnik otrzymuje okolicznościową plakietkę.
 10. ZASADY WĘDKOWANIA, SĘDZIOWANIE, WARUNKI TECHNICZNE:
  Drużyna losuje stanowisko – ok. 30 m linii brzegowej. Pomiędzy stanowiskami jest 2 m pas neutralny. Przewidziane jest kontrolne ważenie ryb, które zabezpiecza organizator. Konieczne jest posiadanie siatki do przechowywania ryb w stanie żywym. W czasie zawodów dostarczone będą posiłki i napoje na stanowisko. Każdy zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania zawodów, oraz za zachowanie osób towarzyszących. Osoby towarzyszące przebywają na stanowiskach za zgodą zawodników. Każda drużyna zobowiązana jest do uprzątnięcia zajmowanego stanowiska po zakończonych zawodach. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają ustalenia podjęte na odprawie w dniu zawodów.
 11. ZASADY ZGŁASZANIA I POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA:
  Zgłoszenia i opłaty startowej należy dokonać do dnia 15.07.2017 r. Zgłoszenia telefonicznie do Prezesa Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego ”Żwirek” Marcina Borowika, nr tel. 693-380-070, lub mailowo na adres kontakt@mtw-zwirek.pl z podaniem składu drużyny. Po zgłoszeniu drużyny wpłata winna być dokonana w ciągu 2 tygodni, w innym przypadku drużyna zostaje wykreślona z listy startowej. W zawodach może uczestniczyć do 35 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń. W dniu zawodów należy okazać dowód wpłaty wpisowego. Kolejność zgłoszeń i wpłat jest tożsama z kolejnością losowania stanowisk.
 12. Złowione ryby zabezpiecza organizator.
 13. Zawodników w trakcie trwania zawodów nie obowiązują opłaty za wędkowanie.

Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania na Stanicy Żeglarskiej po uprzedniej rezerwacji pod nr. tel: 660 943 338 www.zagle.miedzyrzec.pl

Program zawodów:

28.07.2017r.

 • 18.00 – 21.00 – przyjmowanie drużyn, zapisy drużyn,
 • 21.00 – kolacja, spotkanie integracyjne

 29.07.2017r.

 • 07.00 – 09.00 – śniadanie,
 • 07.00 – 09.00 – zapisy drużyn,
 • 09.00 – 09.30 – otwarcie zawodów, losowanie stanowisk,
 • 09.30 – 12.00 – dojście do stanowisk, przygotowanie do zawodów,
 • 12.00 – Rozpoczęcie wędkowania,
 • 18.00 – 20.00 – kontrolne ważenie ryb, obiadokolacja

 30.07.2017r.

 • 06.00 – 07.00 -śniadanie na stanowiskach,
 • 12.00Zakończenie wędkowania,
 • 12.00 – 13.30 – ważenie ryb na stanowiskach,
 • 13.30 – 15.00 – obliczanie wyników, obiad,
 • 15.00 – 15.30 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH.

Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.