Pomosty „aktywności obywatelskiej” to kolejny projekt na który dofinansowanie otrzymało MTW Żwirek. Złożony w partnerstwie z Miastem Międzyrzec Podlaski projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w ramachprojektu „Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie”. Do konkursu zgłoszono łącznie 589 wniosków z czego dofinansowanie otrzymało 112, nasz projekt uplasował się na 52 miejscu. (więcej informacji o konkursie http://www.lubelskielokalnie.lbl.pl)

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest poprawa warunków wędkowania i integracja środowiska wędkarskiego poprzez budową 10 pomostów wędkarskich na terenie zbiornika wodnego „Międzyrzeckie Jeziorka” w Międzyrzecu Podlaskim.

plakat_pomosty

W wyniku realizacji projektu powstanie 10 wygodnych stanowisk wędkarskich, w postaci pomostów wędkarskich o długości 2 metrów i 1,20 szerokości, które pozwolą na poprawę warunków uprawiania wędkarstwa w tym zapewnienie pełnego dostępu do tej formy wypoczynku i rekreacji osobom z ograniczeniem ruchowym, w tym osób niepełnosprawnych. Wykonanie takich stanowisk wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa korzystania z akwenu przez dzieci i młodzieży podczas prowadzonych zajęć praktycznych szkółki wędkarskiej, prowadzonej przez Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek”, jak również podczas zawodów dla dzieci i młodzieży organizowanych przez MTW. Na realizację projektu Towarzystwo pozyskało 4600 zł, kwota ta przeznaczona jest na zakup materiałów do budowy pomostów, wszystkie prace związane z ich instalacją i montażem zostaną wykonane w formie wolontariatu. Uczestnikami projektu będą członkowie Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego „Żwirek”, jak również inni chętni wędkarze, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w projekcie, wszyscy zainteresowani rozwojem wędkarstwa w Międzyrzecu Podlaskim, chcący poświęcić swój czas w pracy na rzecz własnej społeczności lokalnej, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, osoby posiadające umiejętności wystarczające do zrealizowania zadania – budowy pomostów.

Aktualnie trwa rekrutacja do projektu, która potrwa do 15 maja 2015r. Chętnych do pomocy zapraszamy.

Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.