Zezwolenia na amatorski połów ryb na akwenie wodnym Międzyrzeckie Jeziorka dostępne są w Międzyrzecu Podlaskim:

Rodzaj opłaty *
1 dniowa

3 dniowa

1 miesięczna  6 miesięczna roczna / roczna ulgowa 50% / 25%
40,00 zł 70,00 zł 100,00 zł 150,00 zł 200,00 zł / 100 zł / 150 zł *

*Zniżki w wysokości 50% dla osób do 16 roku życia, oraz 25% dla osób powyżej 65 roku życia obowiązują tylko dla opłat całorocznych.

** Zezwolenie należy pobrać i wypełnić danymi osoby wędkującej oraz datą połowu. Dowód wpłaty musi być opatrzony pieczęcią banku lub punktu kasowego, ewentualnie wydrukowane polecenie przelewu internetowego. Zakup zezwolenia jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego „Żwirek”
Powyższe wpłaty winne być dokonane na konto MTW „Żwirek”: Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta: 94 8039 0006 0000 0008 8965 0001.

DRUK PRZELEWU

 

Wszystkie zezwolenie ważne są do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Mapa dojazdu

Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.