Zezwolenia na amatorski połów ryb na akwenie wodnym Międzyrzeckie Jeziorka dostępne są w dwóch punktach w Międzyrzecu Podlaskim:

  • Sklep Zoologiczno – Wędkarski FENEK, ul. Partyzantów 39
  • Sklep Zoologiczno – Wędkarski KAKADU, ul. Nassuta 16
Rodzaj opłaty *
1 dniowa

3 dniowa

1 miesięczna  6 miesięczna roczna / roczna ulgowa
40,00 zł 70,00 zł 100,00 zł 150,00 zł 200,00 zł / 100 zł

* Zezwolenie należy pobrać i wypełnić danymi osoby wędkującej oraz datą połowu. Dowód wpłaty musi być opatrzony pieczęcią banku lub punktu kasowego, ewentualnie wydrukowane polecenie przelewu internetowego. Zakup zezwolenia jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego „Żwirek”
Powyższe wpłaty winne być dokonane na konto MTW „Żwirek”: Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta: 94 8039 0006 0000 0008 8965 0001.

DRUK PRZELEWU

Zniżki w wysokości 50% dla osób do 16 roku życia i osób powyżej 65 roku życia obowiązują tylko dla opłat całorocznych.

Wszystkie zezwolenie ważne są do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.