Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek” zostało laureatem Konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK.logo_bzwbk2 Projekt nasz jest jednym z 247 w całym kraju, któremu takowe granty zostały przyznane z 2861 złożonych wniosków. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 10 000 zł i w całości zostanie przeznaczona na zakup sprzętu niezbędnego do walki z procederem kłusownictwa. Zakupiony sprzęt pozwoli na jeszcze lepsze monitorowanie zbiornika „Międzyrzeckie Jeziorka”.

Wszelkie materiały zawarte na stronach zastrzeżone. Użycie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody MTW "Żwirek" zabronione.